Verlies van dure gewasbeschermingsmiddelen

Verliezen van gewasbeschermingsmiddelen naar Niet Doel Objecten zijn ongewenst. Verliezen zijn er in verschillende vormen zoals Druppel- en Dampdrift en RunOff verliezen.

Hogere snelheden

Meten

Drift of een driftreducerende eigenschap van een spuitdop, die gebruikt wordt voor het spuiten van gewassen, wordt in Nederland bepaald door drie parameters in een laboratorium. Dit wordt gemeten met laserapparatuur. De ongewenste verliezen die buiten in het veld ontstaan, worden veroorzaakt door wel 25 parameters. We vinden nog steeds restanten van middelen in ons water omdat de overheid vooral de RunOff verliezen niet meeneemt in de beoordeling.

Druppeldrift

Druppeldrift zijn de druppels die verloren gaan door de wind. De wind neemt de fijne categorie druppels mee naar objecten waar ze niet voor bedoeld zijn. Dat is ongewenst en kosten de gebruikers geld zonder dat ze daar een betere werking van het middel voor terugkrijgen.

Dampdrift

Damp kan gewenst zijn voor een goede werking van het chemische middel, voor het (damp)doel waarvoor het middel ingezet wordt. Maar zodra de damp wegwaait is dat zeer ongewenst. Globaal kun je zeggen dat als je veel druppeldrift hebt, je ook veel dampverliezen krijgt. Zeker bij middelen die na een aantal dagen nog in damp over kunnen gaan. Dan zien we ongewenste effecten op en schades aan andere gewassen of bloesems.

Variatie van druppels

Elke dop en/of elk doptype maakt geen uniforme druppels van exact dezelfde grootte, de doorsnede varieert. Zo heeft elke dop een andere gemiddelde doorsnede en daarmee kan men de doppen enigszins vergelijken met elkaar.

Effect

Een voetbal kan men vullen met veel knikkers, terwijl die knikkers als ze uitgestrooid over de grond liggen een veel groter oppervlak bedekken dan die ene voetbal. Terwijl die knikkers gevuld met water weer minder water kunnen bevatten dan die ene voetbal. Dit voorbeeld zegt iets over het effect van veel kleine druppels.

RunOff

Kleine druppels kun je goed verdelen en geven altijd een betere werking, maar kunnen gemakkelijker wegwaaien. Grote druppels gaan rollen door hun eigen gewicht, zeker op hangende- of steil staande bladeren en stengels en kan dit verlies behoorlijk oplopen en een groot percentage middelen komen dan terecht waar wij ze niet bedoeld hadden. Deze verliezen noemen we de RunOff verliezen.

Milieubelasting bij sloten

Elke grotere druppel die van een blad gaat rollen neemt onderweg naar het laagste punt ook nog kleine druppels met chemie mee naar het water. We hebben in Nederland 340.000 km sloten etc. en 680.000 km slootkanten. Vaak zien we de percelen naar een sloot afhellen. Door zware regenbuien ontstaat er afspoeling naar sloten, naar het water. Tevens kunnen door permanente greppels, nieuw gefreesde greppels, en spoorvorming of gewassen geteeld op ruggen, ook veel water met chemische restanten naar de sloot afgevoerd worden.

Wingssprayer

Het spreekt voor zich dat zowel voor de producenten van gewasbeschermingsmiddelen als voor de boer de hoogst haalbare biologische effectiviteit van groot belang is.

Kan het anders? Ja, het kan anders.Gewasbeschermingsmiddelen

 

Trots op dit vertrouwen


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>