Voordelen van de Wingssprayer

Met de Wingssprayer:

 • Tot 99,8 % minder drift met fijne druppels.
 • Penetratie ook onderin bij dichte gewassen.
 • Hogere rijsnelheden mogelijk.
 • Geen beperkingen door wind en windrichting.
 • Geen extra brandstofkosten.
 • Druppels beter verdeeld in het gewas.
 • Maar een type spuitdop nodig.
 • Geen schade naar tuintjes.
 • Minder residu op het gewas.
 • Geen vervuiling van spuitmachine.
 • Minder spuitmiddel nodig.
 • Betere biologische effectiviteit.
 • Geen schade aan buurgewassen.
 • Spaart bloemrijke akkerranden en bijen.

Voordelen Wingssprayer nader uitgelegd

De Wingssprayer is ontstaan uit praktijkervaring en gebruikt innovatieve technieken waar goed over nagedacht is. De Wingssprayer is in de loop der jaren steeds weer verbeterd en is nu de meest effectieve spuitmethode op de wereld!

 1. Door de speciaal gevormde vleugelconstructie werkt de luchtstroming mee (neerwaartse druk) zodat de fijne druppels diep in het gewas doordringen waardoor de schimmels en de insecten ook onderin voldoende geraakt worden.
 2. De Wingssprayer gebruikt minder gewasbeschermingsmiddelen dan bij de traditionele spuittechniek, waardoor het milieu niet onnodige belast wordt. Daardoor is een breder middelenpakket mogelijk zonder nadelige gevolgen.
 3. De speciale enkele of dubbele Wingssprayervleugel maakt spuiten met een hogere rijsnelheid mogelijk. De fijne druppels worden gericht het gewas in geleid door de aerodynamische luchtstroom.
 4. Afhankelijk van het gewas, teelt en vooral vakmanschap, heeft de gebruiker soms tot 40% minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Mede daardoor is de investering vaak binnen een jaar terugverdiend.
 5. Radiaal- en lineaire dempers verbeteren het spuitresultaat door de dempende werking. Dit voorkomt ook schade aan de gewassen. De verdeling en dosering blijft gelijkmatiger over het gewas.
 6. In de vleugelconstructie is alles zo gemonteerd dat de luchtstromen recht naar achteren richting het gewas geleid worden waardoor de druppels niet wegwaaien bij zijwind.
 7. De vleugel is zo ontworpen dat er nauwelijks chemische middelen op de Wing, spuitmachine of trekker komen. Wat er niet opkomt kan er ook niet afregenen. De spuitnevel is afgeschermd en er zijn geen aerodynamische obstakels.
 8. Het volume van de vloeistof is mogelijk 2x lager, dat leidt tot minder tankvullingen zodat vaak maar een vulling per perceel noodzakelijk is. Dat voorkomt lastige en tijdrovende bijvullingen.
 9. Door het spuiten met zeer fijne doppen en druppels voorkomt men middelen verlies en slechte verdeling op het blad met als gevolg een hoge effectiviteit van de spuitvloeistof.

Milleu vriendelijk

De WUR heeft een driftreductie van meer dan 99% vastgesteld en gedocumenteerd in het WUR- Rapport van mei 2012.

De Wings van de Wingssprayer maken gebruik van de aerodynamische luchtstroom zodat de spuitvloeistof direct het gewas wordt ingespoten. Bovendien zorgt het spuiten met kleine druppels ervoor dat er minder vloeistof nodig is en dat er geen druppels zonder functie van de bladeren op de grond rollen, of op de bladpunten blijven hangen.

verdeling van middelen

Dit verklaard:

 • De hogere biologische werking van de gebruikte middelen.
 • Een reductie van 15 tot 40% op gewasbeschermingsmiddelen.
 • Een reductie van de run-off emissie naar slootwater van -56%.
 • Een reductie in de milieubelasting voor bodemleven van -19% (CLM-Rapport).
 • Minder emissie naar het oppervlaktewater van -99%
 • Minder emissie naar de lucht van -95%
 • Met als gevolg minimale chemische residuen op (consumptie) gewassen

Wingssprayer

Techniek Wingssprayer

Eigenschapen van de Wingssprayer 

DSC_0502 a