Erwten

Bij erwten onderscheid men drie hoofdgroepen, waarbij alleen de struik- of laag stammige erwten geteeld worden door telers. Erwten hebben last van veel belagers waaronder schimmels en insecten zoals luizen. Het spuiten van erwten met de Wingssprayer spuittechniek en met minder chemisch middel resulteert in gezonde gewassen met weinig residu op het te oogsten en eetbare product.

gewasbeschermingsmiddelen

Door steeds meer schakels in de voedselketen worden gewassen met lage residuen van gewasbeschermingsmiddelen geëist door de grote retail- en de grootwinkelketens. De Wingssprayer spuittechniek kan helpen nieuwe lage residunormen te halen en te verlagen zodat afzet van consumptieproducten gewaarborgd blijft.

 

Gewassen