Granen

Granen zijn gewassen waarbij de gewasopenende spuittechniek uitmate goed werkt. Zowel de voet van de plant als tot het vijfde vlaggeblad kan gericht bespoten worden. Waardoor alle schimmels worden uitgeschakeld.
In granen komen tientallen schimmels, insecten en onkruiden voor die behoorlijke opbrengst dervingen kunnen veroorzaken.

Door een zorgvuldige gewascontrole in samenwerking met effectieve bespuitingen kan men het aantal bespuitingen beperken en voorkomen dat opbrengstderving ontstaat.
Met de juiste middelen en door gericht bespuiten zijn ook de aantastingen aan de voet van graangewassen zeer goed te bestrijden.

 

Gewassen