Mais

Mais is het meest geteelde gewas in de wereld met een zeer grote variëteit aan soorten. Het wordt gebruikt voor voedsel voor mens en dier en komt vaak voor als continue teelt. Dit geeft de natuurlijke belagers van mais, insecten en onkruiden, veel mogelijkheden. Het gevolg is dat men de bestrijding van plagen moet aanpassen.

Door de onkruidmassa te openen en schuin omlaag in deze massa te spuiten, raakt men ook de pas gekiemde kleine onkruiden. Dit voorkomt onvoldoende doding van onkruiden en men bespaart vaak een tweede bespuiting.

Vooral als men moet spuiten in grotere mais is het openstrijken een goede methode om onderin te komen met het gewasbeschermingsmiddel. Mits de spuitbomen hoog genoeg kunnen, kan men ook in maïs van twee meter hoog; onkruiden, trips, luizen en rupsen bestrijden tot onderin het gewas.

 

Gewassen