Uien

Nog steeds worden bij het bestrijden van onkruiden in uien grote waterhoeveelheden gebruikt, omdat men van mening is dat de middelen van het gewas moeten aflopen om schade te voorkomen.

De aflopende vloeistof met onkruidbestrijdingsmiddel loopt dan naar de voet van de jonge uienplantjes waar ze de wortelontwikkeling remmen. Praktijkervaring in uien wijst uit dat met de Wingssprayer techniek met weinig water 50% minder middel gebruik hoeft te worden. Deze spuitvloeistof komt dan ‘niet’ bij de worteltjes terecht en remt de groei niet.
De jonge en kleine onkruiden kan men bestrijden zonder gewasschade. Juist de fijne druppels raken alle kleine onkruiden. Fijne druppels hebben wel 10 keer zoveel raakoppervlak per Ha dan grote druppels.

Botrytis en bladvlekkenziekte zijn schimmels die het gewas aantasten vooral als het loof gestreken ligt. De uienvlieg legt eitjes in de grond aan de voet van de uien en vreet zich bij de wortelaanzet in de plant, die later verwelkt. Beide zijn zeer efficiënt aan te pakken met de Wingssprayer spuittechniek.

 

Gewassen