In de pers

2018

Wingssprayer als Trendstetter

De combinatie van een effectieve bespuiting en reductie van drift komt bij de Wingssprayer bij uitstek naar voren. Daarmee beantwoordt de Wingssprayer aan de behoefte van de teler om een efficiënte bespuiting te realiseren en aan de behoefte van de maatschappij om te zorgen voor zo min mogelijk emissie.

Titel: van de Grond: aardappel
Publicatiedatum: 07-2018
Tekst: niet vermeld
Beeld: niet vermeld


Met z’n allen zuinig op milieu

‘Aan de spuitboom hangt een vleugel die net boven of in het gewas hangt. Je kan dus ook echt in het gewas spuiten. Dat was voor ons de voornaamste reden om deze keuze te maken.’

Titel: Flevopost
Publicatiedatum: 24-07-2018
Tekst: Alexander Drost
Beeld: Alexander Drost

2016

Onkruidspuiten kan 75 procent driftarm

‘Wingssprayer scoort ook goed met onderdosering’

Titel: Nieuwe Oogst
Publicatiedatum: 11-06-2016
Tekst: Haijo Dodde
Beeld: Haijo Dodde

‘Betere benutting van percelen met de Wingssprayer’

‘Rond bijna al onze percelen hebben we watervoerende sloten. Bepaalde middelen mag je niet spuiten in een strook van 14 meter vanaf de insteek van die sloten met een systeem dat minder dan 95 procent driftreductie heeft. ‘Met de Wingssprayer mag dat dus wel. Bovendien is dan een minder brede teeltvrije zone nodig. We kunnen met de Wingssprayer onze percelen dus beter benutten.’ 

Titel: Nieuwe Oogst
Publicatiedatum:  04-06-2016
Tekst: Peter van Houweling
Beeld: Nils van Tilbeurgh

Wingssprayer slaat zijn vleugels uit

In ieder geval is duidelijk dat de techniek een blijver is. Dat de overheid de techniek ook ziet zitten, blijkt uit het feit dat er een belastingvoordeel mogelijk is via Vamil-MIA op een complete spuit inclusief gps en taakkaarten, maar er is ook een losse MIA-regeling die het mogelijk maakt om de Wingssprayer op een bestaande spuit te bouwen.

Titel: Akker
Publicatiedatum: 05-2016
Tekst: Egbert Jonkheer
Beeld: Susan Rexwinkel, Peter Roek

 

2015

Minder emissie door praktisch denken

Enkele van de percelen van de akkerbouwer grenzen aan het dorp Oostwold. Spuit hij daar en lopen er mensen buiten, dan ruiken ze nauwelijks middel. „Je hebt toch echt wel wat bereikt, als de mensen hun hand opsteken en groeten terwijl jij met de spuit op enkele meters langs het terras rijdt waar ze zitten te eten”, zegt Van der Burg.

Titel: Veldpost
Publicatiedatum: 18-04-2015
Tekst: Jorg Töntjes
Beeld: Jorg Töntjes

Geïntegreerd heeft veel gezichten

In de akkerbouw is veel aandacht voor verbetering van spuittechnieken. Nieuwe systemen met luchtondersteuning of bijvoorbeeld met de Wingssprayer zijn erop gericht drift te reduceren zonder in te boeten op de effectiviteit van de bespuiting.

Titel: Nieuwe Oogst
Publicatiedatum:  04-04-2015
Tekst: Haijo Dodde, Koen van Wijk, Joost van Winsen
Beeld: n.v.t.

Drift regeert

Een tweede mogelijkheid is het gebruik van driftarme technieken, zoals de Wingsprayer of luchtondersteuning. Prachtige systemen, die Tekst Albert van der Horst foto’s Albert van der Horst en leveranciers Drift was aanvankelijk vooral een landbouwkundig probleem ervoor zorgen dat je bij een lage dosering toch een heel effectieve onkruidbestrijding kunt uitvoeren, meent Korver.

Titel: LandbouwMechanisatie
Publicatiedatum:  13-03-2015
Tekst: Albert van der Horst
Beeld: Albert van der Horst

 

2014

Zon schijnt voor emissiearme Wingssprayer

Als voorbeeld haalt Hoeben een perceel sperziebonen aan, waarin de Wingssprayer meermaals op hetzelfde moment als de standaardmachine van de boer had gespoten. Later was de sperziebonenverwerker het door de boer gespoten deel versneld te oogsten wegens botrytis-aantasting. Het Wingssprayer perceel kon nog rustig doorgroeien. Het perceel had per hectare een twee keer zo hoge opbrengst als het perceel dat met de standaardmachine was gespoten. 

Titel: Boerderij Vandaag
Publicatiedatum: 06-06-2014
Tekst: Han van Riel
Beeld: Reed Business

Wingssprayer, geeft je veldspuit vleugels

Doordat je met een fijnere druppel spuit, realiseer je met minder liters toch een betere blad- en/of grondbedekking. Een reductie in watergebruik tot 50 procent is mogelijk, al blijft dit zeer afhankelijk van het gewas en de weersomstandigheden. Hoeben adviseert gebruikers nooit meer dan 220 l/ha te spuiten, ook niet in uien. Uit een onderzoek onder twaalf gebruikers in 2006 bleek dat zij gemiddeld 23 procent minder middel verspoten.

Titel: LandbouwMechanisatie
Publicatiedatum: 14-03-2014
Tekst: Niels van der Boom
Beeld: Niels van der Boom

Bij spuiten met vleugels komen druppels niet op maar in het gewas

Voor de hardfruitteelt is er de Verticale versie, waar de rijwind voldoende is om de druppels in de boom te sturen. Wingssprayer doet dat van beide kanten van de boom, waarbij de druppels elkaar in het windstille midden ontmoeten en de luchtstromen elkaar opheffen. “Dus geen grote wolken rond de machine, de druppels blijven binnen de boom.”

Titel: Groenten en Fruit
Publicatiedatum: 2014
Tekst: Theo Brakeboer
Beeld: Theo Brakeboer

 

2013

Samen werken aan een betere waterkwaliteit

‘Na enkele maanden heb ik de balans opgemaakt en bleek het voor het bedrijf een flinke besparing van middelen op te leveren en daarbij ook een kostenbesparing. De verwachting is de investering binnen twee à drie jaar terug te verdienen. Deze Wingssprayer-techniek geeft altijd 99 procent driftreductie. Bijkomend voordeel is dat het apparaat eenvoudig is in gebruik. Edwin Goedegebuure

Titel: Nieuwe Oogst
Publicatiedatum: 30-03-2013
Tekst: Jorg Töntjes
Beeld: Jorg Töntjes

De Koeijer kiest Wingssprayer

‘Door mijn precisieapparatuur kunnen akkerbouwers tot één meter van de slootkant spuiten zonder dat de akkerranden daaronder lijden of de bijensterfte toeneemt. En doordat boeren veel minder middelen kunnen gebruiken, kunnen ze de investering afhankelijk van de bedrijfsgrootte in één tot twee jaar terugverdienen.’

Titel: Nieuwe Oogst
Publicatiedatum: 02-02-2013
Tekst: Hanneke de Jonge
Beeld: Peter Nicolai