Çilek

Çilek meyvesi gerçek bir meyve olmayıp, 5 bin yıldır bilinmekte ve gıda olarak kullanılmaktadır. Köstebekler çilekten çok hoşlanırlar. Ayrıca Botrytis cinerea gibi hastalıklar ve salgınlar çilek yetiştiricileri için büyük endişe kaynağıdır. Bunlarla mücadele çoğu zaman kolay olmamaktadır.
Mahsulün sık olması ve bitkilerin altında kalın saman tabakaları, değişik mantar türlerinin kolayca ürüyebilmelerini kolaylaştırır. Çoğu kez, çok büyük miktarda su püskürtülerek, mantarlarla mücadele edilmeye çalışılır. Bu da çoğu kez ters etki yapmaktadır, çünkü hektar başına 2000 litreye kadar varan su miktarları, çilek bitkisinin altındaki samanlarda çok yüksek nemlenmeye yol açmaktadır. Bu yüksek nem oranı da, mantarların gelişmesi için ideal bir ortam olmaktadır.

İnce damlalar oluşturan Wingssprayer püskürtme tekniği ise, en fazla 400 litre sıvı ile iyi bir kaplama sağlamaktadır. Ve böylelikle ilaç konsantrasyonu yüksek olabilmekte ve mantarlar için bir mikro iklim oluşturulmamaktadır. Wingssprayer püskürtme tekniği ile mücadele daha etkili olmakta ve ayrıca çilek toplanmakta olan kesimlere uçuşmamaktadır.

Mahsuller