Wingssprayer tekniği

Mahsul ilaçlama

Wingssprayer püskürtme tekniğinde, çok sayıda küçük damlacıklar püskürtülerek ince bir kaplayıcı tabaka oluşturulur. Böylelikle mahsul en iyi şekilde korunmuş olur. Normalde küçük damlacıkların dezavantajı, bunların kolayca uçuşup gitmeleri ve çevreye olumsuz etki yapmalarıdır. Sistemin kanatları (Wings), ilaçların hedeflenmeyen yerlere sürüklenmelerini ve zayi olmalarını önlerler. Wingssprayer sistemi bunu sürüş sırasında oluşan hava akımını kullanarak yapar. Aşağıya doğru giden hava akımı sayesinde püskürtülen sıvılar doğrudan mahsulün içine girmesini sağlar. Aynı zamanda mahsul de hareket ettirilmiş olur.

Werveling Wingssprayer

Daha da geliştirilen teknik

Wingssprayer tekniği, tarım mahsullerini ilaçlama sırasında daha hızlı ve daha etkin bir şekilde çalışabilme arzusu ve zorunluluğundan ötürü geliştirilmiştir. Bu da püskürtme tekniği konusunda çok daha yüksek şartlar beraberinde getirmiştir. Tek kanatlı sistem ile 15 km/saat gidilebilirken, daha da geliştirilmiş olan çift kanatlı Wingssprayer sistemi, çok daha yüksek hızlara elverişlidir.

Radiaal- en lineaire dempers

Çift kanatlı Wingssprayer

Çift kanatlı Wings sistemi, çift kanatlı bir konstrüksiyon olup, bedava aerodinamikten, yani ilaçlama yaparken sürüş sırasında oluşan rüzgardan faydalanır.
Nieuwe afbeelding (1)

Uçak kanatları gibi

Uçaklardakinin aksine burda kanatlar yukarıya doğru güçten değil de, aşağıya doğru yöneltilen hava akımından yararlanırlar (downforce). Bu hava akımları sayesinde, çok ince damlacıklar doğrudan mahsulün diplerine kadar yönlendirilirler.

Daha yüksek hız

Çift kanatlı Wing sistemi ile çok daha yüksek hızlarda mahsul ilaçlamak mümkündür. Püskürtme rampası, mahsul ile temas halinde olduğu için, istikrarını korumaktadır. Kanatlar mahsul ile teması kaybettikleri zaman, devreye savrulma önleme mekanizması devreye girer. Geriye doğru sürüşlerde veya dönüşlerde kanatlar toplanabilmekte ve böylelikle teknik konstrüksiyona herhangi bir zarar gelmemektedir.

En büyük çevre kazancı

Çevreye en büyük kazanç, sürüş sırasında oluşan rüzgârın, damlacıkların mahsulün içine itilmesinde kullanmakla elde edilmektedir. Püskürtme makinasının aerodinamiği ile, makinanın arkasında oluşan hava örtüsü sayesinde, nem damlacıkları artık kaçamazlar. Damlaların çok ince olmalarından dolayı damlacıklar yaprakların uç kısmına kaymazlar ve de toprağa düşmezler.

Teknik şartname

Üretim aşamasında teknik şartnameye uyabilmek için, malzemede uyarlama yapılmıştır. Ağırlığı azaltabilmek için, tek kanatlı ve çift kanatlı Wing’ler, uçak sanayiinde de kullanılmakta olan yüksek kaliteli plastikten üretilmişlerdir. Çelik kısmı da paslanmaz çelikten oluşmaktadır. Bu şekilde Wingssprayer, teknik şartnameye uymuş olmaktadır.

Her şey test edilip, bir dizi cihazımız yıllardır memnuniyet verici bir biçimde çalışmaktadır. Artık üretimi hızlandırmamız için bir engel kalmamıştır.  Bütün parçaların üretimi sertifikalı uzmanlara yaptırılmaktadır.

Tanınma ve patentler

Wingssprayer, bu yeni tekniğin çevreye, kullanıcılara ve de su kalitesine en yüksek korumayı sağladığını ispatlayabilmiştir.  Wingssprayer bütün şartlara ve normlara rahat bir şekilde uymaktadır. Bu sayede Wingssprayer bir Hollanda devlet kurumu olan TCT tarafından  kabul görmüştür.

TCT kurumunun raporunu buradan indirebilirsiniz.

Wingssprayer tekniği muhtelif patentlere sahiptir.